Πρόσκληση Εγγραφής Μελών στο νεό "Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής - (ΕΤΑΜ) παρά τω ΤΕΕ.

Κατά το άρθρο 4 του εγκεκριμένου Καταστατικού του Ε.Τ.Α.Μ., ως τακτικά μέλη του Ε.Τ.Α.Μ. εγγράφονται οι Πολιτικοί Μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε. που:

  1. έχουν μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετική με θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής, είτε
  2. έχουν μία (1) τουλάχιστον συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής που έχει οργανωθεί από το Τ.Ε.Ε., την Ι.Α.Ε.Ε. ή την Ε.Α.Ε.Ε,, ή σε άλλα αναλόγου κύρους συνέδρια, είτε
  3. έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στο αντικείμενο του Ε.Τ.Α.Μ. με αντισεισμικές μελέτες. Επίσης, δικαίωμα εγγραφής έχουν και Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. ή Σεισμολόγοι, που έχουν δεκαετή τουλάχιστον ειδική πείρα επί θεμάτων Αντισεισμικής Μηχανικής ή Τεχνικής Σεισμολογίας και έχουν μία (1) τουλάχιστον συμμετοχή με ανακοίνωση, σε συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής που έχει οργανωθεί από το Τ.Ε.Ε., την Ι.Α.Ε.Ε. ή την Ε.Α.Ε.Ε., ή σε άλλο αναλόγου κύρους συνέδριο.

Προσκαλούνται επομένως όσοι Επιστήμονες επιθυμούν και διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, να στείλουν προς το Ε.Τ.Α.Μ. (παρά τω Τ.Ε.Ε.), Καραγ. Σερβίας 4, Αθήνα, 10248, Σύνταγμα, σχετική αίτηση συνοδευμένη από έγγραφα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα εγγραφής των στο Σωματείο.

Αίτηση Εγγραφής

Όσοι Επιστήμονες επιθυμούν και διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο

Κάθε αίτηση εξετάζεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Τ.Α.Μ. και η απόφαση περί αυτής γνωστοποιείται μέσω e-mail στον ενδιαφερόμενο.

Σε περίπτωση θετικής απόφασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή θα πρέπει να γίνει κατάθεση της ετήσιας συνδρομής του τρέχοντος έτους.